Projekty EU 2018-10-24T16:54:00+00:00

Projekty EU

Akademie vzdělávání pro zaměstnance TC servis, s.r.o.

Název programu: Operační program zaměstnanost, výzva č. 43/2016

Název projektu: Akademie vzdělávání pro zaměstnance TC servis, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004403

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci TC servis, s.r.o. Do projektu se zapojí 33, z toho 29 osob překročí hranici bagatelní podpory.
Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

– Obecné IT
– Specializované IT
– Měkké a manažerské dovednosti
– Technické a jiné odborné vzdělávání
– Účetní, ekonomické a právní kurzy
– Interní lektor

Celkový rozpočet projektu činí 2 592 702 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce projektu.

Stav projektu: probíhá

Školící středisko TC servis, s.r.o.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Školicí středisko TC servis, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce místnosti, která bude sloužit jako školící středisko společnosti. Dalším cílem je zvýšení kvalifikace zaměstnanců a tím i jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Školicí středisko bude poskytovat teoretické a převážně praktické vzdělávání formou školení a realizace odborných kurzů. Vybudování nového školicího střediska povede k zvýšení produktivity a efektivity práce.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Stav projektu: probíhá

Vývoj SW pro specializovanou výrobu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Vývoj SW pro specializovanou výrobu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vývoj software společností TC servis, s.r.o pro výrobní společnosti, zejména pro specializovanou výrobu.
Software bude sloužit pro výrobu, logistiku, plánování, tvorbu receptur a propojení do ekonomických systémů. Software bude možné jednoduše přizpůsobit na míru dané společnosti. Realizací projektu si společnost rozšíří portfolio nabízených výrobků a služeb.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Stav projektu: probíhá

Máte dotaz nebo připomínku? Neváhejte se na nás obrátit.
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky.

KONTAKT