Projekty EU 2020-11-05T20:50:33+00:00

Projekty EU

FVE na střeše objektu TC servis

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Název projektu: FVE na střeše objektu TC servis

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011700

Cíl projektu: 

Cílem předkládaného projektu je docílit úspory elektrické energie pokrytím části spotřeby z vlastních zdrojů. Za tímto účelem hodlá žadatel vybudovat fotovoltaickou elektrárnu s akumulací pro vlastní spotřebu, která bude instalována na části střechy administrativní budovy, kterou společnost TC servis využívá ke své činnosti. Nově instalovaná fotovoltaická elektrárna bude propojena s místní stávající sítí nízkého napětí. Žadatel si nechal vypracovat znalecký energetický posudek, který zmapoval současný (výchozí) stav objektu a technologie výrobního areálu a navrhl adekvátní opatření vedoucí k docílení úspor elektrické energie. Plánované opatření je efektivní a ekonomické ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie ve společnosti TC servis a je v souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy v oblasti energetiky a životního prostředí. Celková výše dosažitelných energetických úspor je stanovena na základě porovnání výchozího stavu a stavu po instalaci fotovoltaické elektrárny. Druh technologie fotovoltaických panelů, jejich rozmístění a náklon byl navržen a doporučen energetickým specialistou. Jedná se o maximální možnou míru úspor elektrické energie za využití dostupných a vhodných technologií s ohledem na konkrétní podmínky

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Stav projektu: probíhá

Podnikové vzdělávání ve společnosti TC servis – OPZ 97

Název programu: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 97/2019

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti TC servis – OPZ 97

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013699

Partner projektu: Zlín Net, a.s., IČ: 25313428, Sídlo: Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků příjemce a partnera projektu a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Cílová skupina:

Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Projekt obsahuje následující aktivity:
– Obecné IT
– Účetní, ekonomické a právní kurzy
– Technické a jiné odborné vzdělávání
– Interní lektor

Celkový rozpočet projektu činí 716 640 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce projektu.

Stav projektu: probíhá

Školící středisko TC servis, s.r.o.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Školicí středisko TC servis, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce místnosti, která bude sloužit jako školící středisko společnosti. Dalším cílem je zvýšení kvalifikace zaměstnanců a tím i jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Školicí středisko bude poskytovat teoretické a převážně praktické vzdělávání formou školení a realizace odborných kurzů. Vybudování nového školicího střediska povede k zvýšení produktivity a efektivity práce.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Stav projektu: probíhá

Vývoj SW pro specializovanou výrobu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Vývoj SW pro specializovanou výrobu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vývoj software společností TC servis, s.r.o pro výrobní společnosti, zejména pro specializovanou výrobu.
Software bude sloužit pro výrobu, logistiku, plánování, tvorbu receptur a propojení do ekonomických systémů. Software bude možné jednoduše přizpůsobit na míru dané společnosti. Realizací projektu si společnost rozšíří portfolio nabízených výrobků a služeb.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Stav projektu: probíhá

Akademie vzdělávání pro zaměstnance TC servis, s.r.o.

Název programu: Operační program zaměstnanost, výzva č. 43/2016

Název projektu: Akademie vzdělávání pro zaměstnance TC servis, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004403

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci TC servis, s.r.o. Do projektu se zapojí 33, z toho 29 osob překročí hranici bagatelní podpory.
Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

– Obecné IT
– Specializované IT
– Měkké a manažerské dovednosti
– Technické a jiné odborné vzdělávání
– Účetní, ekonomické a právní kurzy
– Interní lektor

Celkový rozpočet projektu činí 2 592 702 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce projektu.

Stav projektu: ukončen

Máte dotaz nebo připomínku? Neváhejte se na nás obrátit.
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky.

KONTAKT