Outsourcing 2018-06-08T08:16:06+00:00

Outsourcing technologií

Proč outsourcing?

Prakticky každá firma dnes používá počítače, počítačové sítě a internet. Představme si firmu s deseti stálými zaměstnanci a počítačovou síťí s osmi počítači. Náklady na vybudování takové sítě se pohybují kolem 250 000 Kč. Ročně je nutno investovat zhruba 20% pořizovací ceny na údržbu sítě, tj. cca 50 000 Kč ( cca 4 000 Kč měsíčně). Částka potřebná na pokrytí bezchybné funkce počítačové sítě, tvoří tak 10-20% mzdových nákladů jednoho pracovníka.

Z toho vyplývá, že zaměstnat správce počítačové sítě, je pro firmu této velikosti nevýhodné.

V řadě případů se o takové sítě starají šikovní pracovníci, kteří jsou schopni, lépe či hůře, řešit technické problémy, které se na takové síti denně vyskytují. To obvykle vede k tomu, že tento pracovník je značně pracovně přetěžován a žádný ze svěřených úkolů nevykonává s potřebnou dávkou soustředění a pečlivosti.

Dalším řešením bývá, že se o síť „stará“ známý majitele či důležitého člověka ve firmě „za pár korun“. Tento stav vede k tomu, že tento člověk není dostupný ve chvílích kdy, ho firma nejvíc potřebuje.

Řešení správy počítačové sítě je outsourcing, tedy nákup těchto služeb u specializované firmy, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy počítačových sítí. Za měsíční poplatky, které jsou zlomky platů odborníků, ale i řadových zaměstnanců můžete získat NONSTOP servis, dokumentaci vaší sítě, preventivní péči a především jistotu, že se vaším problémem bude zabývat odborník v čase, který je pro Vás akceptovatelný.

Rozsah poskytovaných služeb:

 • správa síťových operačních systémů Microsoft Windows, Unix, Linux včetně instalace upgradů a aktualizace service packů
 • správa serveru elektronické pošty včetně instalace upgradů a aktualizace service packů
 • správa antivirového software včetně instalace všech upgradů a aktualizace virlistů a odstraňování virů
 • správa uživatelských účtů domény
 • správa účtů elektronické pošty
 • správa přístupových práv
 • zabezpečování ochrany sítě před neoprávněným přístupem
 • upgrade hardware
 • provádění pravidelných záloh systémů
 • pravidelná kontrola všech logů za účelem detekce možných narušení uživatelských práv či neoprávněných přístupů
 • zajišťování bezpečnosti přístupu na internet a z internetu
 • zajišťování záručního i pozáručního servisu veškerého dodávaného hardware a veškerého HW vybavení

Máte dotaz nebo připomínku? Neváhejte se na nás obrátit.
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky.

KONTAKT