Bezpečnostní systémy 2018-09-18T12:42:09+00:00

Bezpečnostní systémy

CCTV – kamerové systémy

Kamerové systémy, jinak nazývané také jako bezpečnostní kamery, CCTV kamery, IP kamery nebo průmyslové kamery, slouží k efektivnímu monitorování objektů, rozsáhlých areálu, pohybu zboží, výrobních procesů a osob.

Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování prostoru ,pomocí vhodně rozmístěných kamer. Pomocí CCTV lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně.  Systémy umožňují sledování záběrů v reálném čase, ale nezbytnou součástí CCTV je  záznamové zařízení pro archivaci a následné zpracování zaznamenaných událostí.

Kamerový systém plní funkci dohledu, prevence a archivace s využitím k ochraně zdraví osob a  majetku.  Systémy CCTV umožňují i dálkový dohled který je využíván pro bezobslužná pracoviště, sledování výrobních procesů, monitorování dopravy.

K realizacím kamerových systémů používáme nejmodernější současné technologie, které zajišťují efektivní, úsporné a bezvýpadkové monitorování.

Při montážích a návrhu kamerového systému vždy vycházíme z požadavků klienta, a jsme schopni nabídnout co možná nejefektivnější řešení za rozumnou cenu.

EZS – zabezpečovací systémy

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) slouží k ochraně osob a majetku. Nabízíme vysoko spolehlivé bezpečnostní systémy renomovaných světových výrobců. Jedná se zejména o výrobky společností Dominus, Paradox, Siemens, které účelně minimalizují možnost falešných poplachů.

Systém se skládá z:

  • ústředna EZS – přijímá, zpracovává a vyhodnocuje signály z jednotlivých detektorů. Eviduje veškeré podněty, spíná sirény, mříže apod. Pomocí komunikátoru informuje o událostech pult centrální ochrany (PCO).
  • čidla a snímače – detekují jakékoli definovatelné narušení. Pracují na principu detekce pohybu, snímání tepelných změn nebo zukovou frekvenci (vibrace, otřesy apod.). IR aktivní závory naopak představují elektrický plot, při přerušení paprsků systém okamžitě vyhlásí poplach.
  • další komponenty – zvyšují komfort a efektivitu obsluhy systému např. PCO a GSM brány, klávesnice, tabla, dálková ovládání atd.

Naše společnost nabízí komplexní řešení, které obsahuje návrh, zpracování projektové dokumentace a realizaci celé zakázky. Při návrhu elektronického zabezpečovacího systému je potřeba brát v úvahu často opomíjenou skutečnost, že jen spolehlivost systému zhodnotí vloženou investici. Naši pracovníci jsou schopní poskytnout cenné zkušenosti i při návrhu rozsáhlejších bezpečnostních systémů.

EPS – el. požární systém

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží na ochranu objektů před požárem tím, že včas signalizuje buď opticky nebo akusticky vznik a místo požáru v objektu, případně uvádí do činnosti zařízení na zabránění rozšíření požárů např. samohasící zařízení.

Požární signalizace je v současné době důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Zajišťuje včasnou a rychlou detekci vzniku požáru.

Pro instalace požární signalizace nabízíme především nejmodernější technologie firem: NOVAR-ESSER, SCHRACK, MENVIER, SIEMENS. Jedná se o inteligentní a spolehlivé systémy schopny pracovat ve všech provozních podmínkách. Všechny prezentované systémy umožňují připojit do PC nadstavby a zajišťují pomocí zařízení dálkového přenosu připojení na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru.

Naše společnost nabízí svým zákazníkům komplexní řešení požární signalizace. Od konzultací a projektu, přes dodávky, montáž a kvalitní záruční i pozáruční servis.

EVR – evakuační rozhlas

Evakuační rozhlasy slouží k řízené evakuaci osob z objektu při vzniku ohrožení a dále také k profesionálnímu ozvučení. Setkáváme se s nimi ve školách, obchodních centrech, na nádražích, letištích, ve veřejných, administrativních budovách, v průmyslových podnicích apod. Systém upozorňuje na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie, živelné pohromy apod. a rovněž se využívá k vysílání reklamních spotů, hudby a k příležitostním hlášením.

Evakuační rozhlas je určen především pro přenos předem nahraných i „naživo“ publikovaných zpráv, zajištění reprodukce hudby na pozadí (pokud je vyžadována) a reprodukci různých druhů signálů z různých zdrojů (informačních, poplachových apod.) Akustický signál je následně směrován do předem definovaných reproduktorových zón.

Naše společnost nabízí dodávky a instalaci systémů evakuačního rozhlasu tzn. vše od mikrofonů, zdrojů signálu, zesilovačů až po koncové reproduktory.

Máte dotaz nebo připomínku? Neváhejte se na nás obrátit.
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky.

KONTAKT